bg en
default

Репертоар

  • Стара източноправославна музика (ХІІ - ХVІІ в.)
  • Европейска религиозна музика (ХІ - ХVІІв.)
  • Литургия на Св.Йоан Златоуст от Добри Христов (1875-1941)
  • Балканска и руска източноправославна музика от ХVІІ до ХХв.
  • Българска музика от ХХ-ти в.
  • Образци на европейската хорова музика Кантатно-ораториални произведения