bg en

Диригент

Проф. Александър Ангелов Куюмджиев

Роден 1946г. - гр. София
 
Образование
 • СМУ “Л. Пипков” - цигулка при К. Зидаров и А. Иванова (1965)
 • ДМА “П. Владигеров” – дирижиране при проф. Д. Русков (1972).
 • Международен курс за диригенти – Ваймар, Германия (1972).
 • Международен курс за диригенти – Берлин, Германия (1974).
 • Курс по администрация и управление на изкуствата на Програма ФАР, Британски Съвет и М-во на културата (1999);
 
 
Награди
Лауреат на международни и национални хорови конкурси и фестивали: Международен хоров конкурс “Ч. Сегицци” - Гориция, Италия (1978 и 1981); Международен хоров конкурс "Проф. Г. Димитров" - Варна, България (1983); Международен фестивал-конкурс за източно-православна музика - Хайновка, Полша (1993); V, VІ и VІІ национални хорови фестивали. Носител на златни медали, 2 специални, 4 първи, 1 втора, 3 трети награди и Почетна грамота за високо художествено майсторство на М-во на културата на Украйна. (1989);
 
 
Дейности
 • Основател и диригент на Камерен хор "Средец" - София (от 1972 г. до днес) и хор “Корона” (1990-1993); Работил е и като диригент на хоровете: смесен хор “Рилски звуци” - гр Дупница (1970-1972), Хор на запасните офицери - гр. Ямбол (1972-1974), смесен хор "Гео Милев" - гр. Пловдив (1974-1976), Дамски хор "Морфова-Прокопова" при Н.Б.”Кирил и Методий” - София (1976-1982), смесен хор "България" при М-во на финансиите - София (1986-1989), камерен хор при старинен храм „Св. Николай Мирликийски” – София ( от 2004 г.), Академичен хор „Христо Арищиров” при Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград (от 2007 г.).
 • Преподавател по дирижиране, хорознание и хор в Института за музикални и хореографски кадри - София (1974-1987);
 • Експерт, главен експерт и началник отдел по музикално-сценични изкуства в М-во на културата (1991-1995);
 • Управител и арт. директор на Агенция “Камерна музика” ЕООД (1995 - 2003 г.), основател, артистичен директор и продуцент на фестивалите “Софийско лято” – фестивалът на българските музиканти, живеещи, работещи или специализиращи в чужбина (от 1995 г. ежегодно), “Стара европейска музика” (от 1995 г. ежегодно) и на поредица концертни цикли с принос за развитието на българското камерно музикално-изпълнителско изкуство: "Творци и поколения в българската музика", "Традиции и съвременност", “Музика на 20-ти век”, “Музика БИС”, “Музика алтернатива”, "Портрети", "Романтика и съвременност", "Шедьоври на камерната музика", “Акценти”, “Контрасти” , майсторски курсове по интерпретация и пр.;
 • Професор по дирижиране, хорознание, курсов хор, методика на работата с хор и църковна музика в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград (2006).
 
Концертна дейност
Над 450 концерта в страната и чужбина, включително:
 • Концерти в повечето европейски страни: Италия (1978,1980,1987,1989,2000), Белгия (1984,1987), Полша (1978, 1993,1998), Германия (1979,1984, 1994, 1998), Унгария (1981,1983,1993, 1995, 1998), Чехия (1979,1985, 1996), Словакия (1993, 1995, 1998,1999), Франция, Австрия (1993), Русия и Украйна (1989), Гърция (1989), Югославия (1994, 1996) , Македония (2000), Китай (2011) и др.
 • Участия в международни фестивали: "Софийски музикални седмици"(1980,1998); Фестивал-симпозиум "Музика Антиква Европе Ориенталис" - Бидгошч (1978) и Фестивал "Гауде Матер" - Ченстнохова (1997), Полша); "Пражко лято"(1982) и “Св.Валентин" (1995) - Прага, Чехия; “Фестивал на Западна Фландрия"- Белгия (1987); "Музика Сакра Интернационал" - Бавария, Германия (1994); “Фестивал на славянските култури” - Москва, Русия и Киев, Украйна (1989); Международна среща на хоровете за религиозна музика - Лорето, Италия (1987), Международен фестивал за църковна музика - Делфи, Гърция (1989); Международен фестивал за полифонична музика - Фано, Италия (2000), “Стара духовна музика” - Нови Сад, Югославия (1996); Фестивал "Възпоменание на Св.Методий" - Братислава, Словакия (1997); “Стружка музикална есен” - Струга, Македония (2000); Пети международен фестивал на източноправославната музика „Достойно есть” – Поморие, България (2008 г.), ХІІІ Международен фестивал на изкуствата и ІІІ Международен хоров фестивал – Шанхай, Китай (2011 г.)и др.
 • Участия в национални фестивали: “Нова българска музика”(1980); Панорама на хоровото изкуство (1979, 1983, 1987, 1990); Фестивал-симпозиум “Българската музика от Средновековието и Възраждането”, София (1980); Програма “170 години Захарий Зограф”(1981); Програма “България 1300” - Международен конгрес по българистика (1981г.); Музикални празници “Златната Диана” - Ямбол (1982 и 1987); Програма “1100 г. от смъртта на Методий” - София (1985); Празници на кантатно-ораториалната музика - Видин (1985); Декемврийски музикални вечери - София (1986); Фестивал-симпозиум “Българска музикална култура през епохата на националното Възраждане” - Сливен (1988); Зимни музикални вечери - Сливен (1992); Програма “1100г. Велики Преслав” (1993); Дни на Бароковата музика - София (1995); Стара европейска музика - София (1998), Софийско лято (2000) и др.
 
Звукозаписи
 • Грамофонни плочи: албум "Кирило-Методиевски страници"(ВАА 1300 / 128-130), "Стара българска музика" (ВХА 10681) и "Песни от Югозападна България"”(ВХА 11289) - “Балкантон”, България.
 • Компакт-дискове: "Средновековни гласове" от поредицата "Световна музикална серия" на "Престиж" ЛТД - Англия; “Микро-реквием” от Андреас Хараламбус; “Български гласове” на “Холмарк” ЛТД – Германия; "Българска източноправославна музика от вековете" - поредица от 2 компактдиска, “Стара източноправославна музика” и „Българска музика от XX век” на Сдружение Камерен хор "Средец".
 • DVD: „История в музика”(2012), „Музика – писмена – традиции” (2013), „Извори на музиката” (2013) и „Музика от вековете“ (2018) на Сдружение Камерен хор "Средец".
 • Радиозаписи в България (БНР – ок 70 записа), Германия, Италия, Полша, Чехия, Югославия, Китай.
 
Т.В. филми
 • 8-сериен филм "Българската музика през вековете" - БНТ (1981); Кантатен цикъл “Времената на денонощието” от Г. Ф. Телеман - БНТ (1989); "Рождество Твое" - БНТ (1994); Миса (Солемнис) КV 139 от В.А.Моцарт - БНТ (1995); "Латински магнификат" от Х. Шютц - БНТ (1995); Ж. Б. Люли - Музикални сцени из оп. “Алцеста”- БНТ (1995); "Стара европейска музика" - ТВ Белград, Югославия (1996); Литургия на Св.Йоан Златоуст - Добри Христов на ТВ Краков, Полша (1997).
 
Аранжименти
Над 130 аранжимента за смесен и еднороден хор.
 
Публикации
 • Сборник "Песни за младежки хорове" (учебно-методическо пособие) - ДИ "Музика" (1983) - съставител;
 • Сборник "Из българската хорова класика" - ДИ "Музика" (1989) - съставител
 • Сборник „Годината в песни” (Училищни песни из българското музикално наследство от Освобождението до 1944 г.) – Учебно помагало, два тома (Книги І и ІІ) – Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград (2007 и 2009 г.) – съставител.
 • Книга „Теория и практика на работата с хор” – Университетско издателство „Неофит Рилски” – Благоевград (2010 г.) – автор.