bg en

Анотация

Камерен хор “Средец” е основан през 1973 г. Приемник е на съществувалия към Столична община Хор на общинските служители „Средец” (1938 - 1947 г.) – един от най-високо оценяваните от Любомир Пипков и Иван Камбуров смесени камерни хорове у нас. От 1991 г. функционира като Сдружение с идеална цел. Основател, художествен ръководител и диригент е проф. Александър Куюмджиев. Хормайстор - Елиана Захариева.
 
Хор “Средец” е академична школа, подготвила множество певци. Десетки от тях днес са  солисти или хористи във водещи оперни театри и професионални хорове в  България и Европа. Някои продължават активното си участие в хора и понастоящем.
Камерен хор “Средец” е лауреат на национални и международни конкурси и фестивали, носител на Специалната награда за професионален хор от Международния конкурс за източноправославна музика в Хайновка, Полша. Концертирал е в Белгия, Германия, Италия, Франция, Австрия, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Гърция, Сърбия, Македония, Украйна, Русия, Китай и др.

Реализирал е участия в международни фестивали като “Софийски музикални седмици”, фестивал-симпозиум “Музика антиква Еуропе ориенталис”- Бидгошч и “Гауде Матер” - Ченстохова, Полша, “Фестивал на Западна Фландрия” – Белгия, “Пражко лято” и “Св.Вацлав” - Прага, Чехия, “Музика Сакра”- Марктобердорф, Германия, „Фестивал за стара музика” – Инсбрук, Австрия, „Скопско лято” – Македония, фестивалите за религиозна музика в Лорето - Италия, Делфи - Гърция, Нови Сад – Югославия, Струга – Македония, Фано – Италия, „13-ти  Международен фестивал на изкуствата” и „3-ти Международен хоров фестивал” – Шанхай, Китай и др. Регистрирал е звукозаписи в България, Полша, Германия, Италия Англия, Чехия;  три грамофонни плочи; компакт-дискове: “Средновековни гласове” на “Престиж” - Англия /1990/, “Гласовете на България” на “Холмарк” - Германия /1997/,  поредица от два компактдиска “Българска източноправославна музика от вековете” І и ІІ /1999 и 2001/, “Стара източноправославна музика” /2003/ и „Българска музика от 20-ти век” /2008/ на “Средец” Асоциация – България; ТВ филми : “Българската музика през вековете” /осем серии/, “Рождество Твое”, „Мissa solemnis” c moll KV139 - В.А.Mоцарт, “Латински магнификат”- Х.Шютц на Национална телевизия – България, Литургия на Св.Йоан Златоуст  - Д.Христов на ТВ Краков – Полша и три DVD филма: „История в музика”(2012), „Музика – писмена – традиции” (2013), „Извори на музиката” (2013) и „Музика от вековете“ (2018).

Репертоарът на хор “Средец” обхваща: източноправославна музика от Византия, Балканите и Русия с многобройни реставрирани и изпълнени за първи път в съвременността уникални образци от ХІІ до ХVІІ-ти в.; литургиите на Св.Йоан Златоуст от Добри Христов/1875-1941/ и Александър Морфов/1880-1934/; руски канти; българска музика от ХХ-ти в. ;  европейска хорова музика от Ренесанса до съвременността, както и премиерни за България изпълнения на кантатно-ораториални произведения / В.А.Моцарт -“Мissa solemnis” c moll КV 139, Г.Ф.Телеман - Кантатен цикъл “Die Tageszeiten”;  Х.Шютц - “Латински магнификат”, магнификати от Дж.Дънстейбъл и Дж. П. да Палестрина,  Missa brevis от френско-фламандски композитори и Missa secunda – Х. Л. Хаслер; мотети и псалми от Я. Обрехт, Г. Дюфай, Орл. ди Лассо, А. Виларт, О. Векки  и др.